ОГНЕУПО̀РНОСТ

ОГНЕУПО̀РНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на огнеупорен; огнеустойчивост. Дифузионното покриване със силиций подобрява не само огнеупорността, но и корозионната устойчивост. Св. Райчева, К, 63. Ценните качества на трипела го правят много търсен материал в днешната техника и индустрия. От него правят леки и с голяма огнеупорност тухли. Геол. IХ кл, 44-45. Огнеупорността на различните глини зависи от количеството на каолините, който се съдържа в тях. В. Пеев, МК, 14. Висока огнеупорност. Ниска огнеупорност.

Списък на думите по буква