ОГНЪСЯ̀ВАМ

ОГНЪСЯ̀ВАМ СЕ, ‑аш се, несв.; огнъся̀ се, ‑ѝш се, мин. св. ‑ѝх се, св., непрех. Диал. Погнусявам се, отвращавам се от нещо, някого. — Ела со мене, за да ти кажам кай да и раздаиш милостина, да те прости Господ, чунки се сети и се огнъси от сите лоши работи, що си.. сторил досега. Нар. прик., СбНУ ХIV, 109.

Списък на думите по буква