ОГНЪСЯ̀ВАНЕ

ОГНЪСЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огнъсявам се; погнусяване, отвращаване.

Списък на думите по буква