ОГНЯ̀НИЦА

ОГНЯ̀НИЦА ж. 1. Диал. Мелница, която работи с електричество; огнена (огняна) мелница, валцова мелница. — Далеко са водениците — обяснява той. — Е-е доле, към Горна бяла речка. Тук имаше една огняница, ама вече не работи. П. Велков, СН, 411.

2. Остар. Железница (Ст. Младенов, ЕПР).

Списък на думите по буква