ОГОРЧА̀

ОГОРЧА̀. Вж. огорчавам.

Списък на думите по буква