ОГОРЧА̀ВАНЕ

ОГОРЧА̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от огорчавам и от огорчавам се.

ОГОРЧА̀ВАНЕ

ОГОРЧА̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от огорчавам2 и от огорчавам се; вгорчаване.

Списък на думите по буква