ОГОРЯ̀ВАНЕ

ОГОРЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огорявам и от огорявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква