ОГРА̀БВАНИЕ

ОГРА̀БВАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Ограбване. Редакторът на това списание е обвинен не голословно, а с документи, публикувани във вестниците, в дребно и едро ограбвание на арестантите. Д. Благоев, ЛКС, 75. За голямо наше,.. съжаление, ще излезе, че .. в държавни канцелярии и в предприемачески кантори са ковени инструменти за ограбвание на държавните каси. Пряп., 1903, бр. 71, 4. "Молдованите разказват, че Хаджи Ахмед след ограбванието и изгоряванието на градът, още вчера вечерта с плячката и със заробените, се оттеглил към Букурещ". Ст. Ботьов, К (превод), 184.

Списък на думите по буква