ОГРА̀БНИК

ОГРА̀БНИК, мн. ‑ци, м. Индив. Грабител; ограбвач. Орфей разказваше със свирката си на бедните трудови планинци за своите мъки в дворците на най-богатия владетел, за лицемерието и подлостта на ограбниците около този владетел. Г. Караславов, Избр. съч. V, 368. С това интервю аз ще накарам света да затрепери. Всички подлеци, ограбници, лицемери и фарисеи ще се изпокрият в миши дупки! Г. Караславов, Избр. съч. II, 95.

Списък на думите по буква