ОГРА̀ДЕН

ОГРА̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се отнася до ограда, който е част от ограда. Стените ѝ [на постройката] не са успоредни на оградата и не са съобразени с посоката на оградните стени. Ст. Михайлов, БС, 43. Птиците крякали на своя неразбираем език .., летели из клетките и се блъскали в оградните мрежи. Ц. Цанев и др., ЧП, 103. Оградна врата.

2. За стена, зид, конструкция — който огражда нещо (обикн. крепост). На това място имаше висока оградна стена с бойници и предпазен ров. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 13. Най-сетне Пенко зърна с радост и облекчение величествената старинна крепост с големи кули,.., бойници, оградни стени и ров. П. Здравков, НД, 12. Те бързаха сега все същи път подзели/ нагоре, дето се на храма божий бели/ оградните стени издигат. П. П. Славейков, КП ч. III, 151. Оградни съоръжения. Ограден зид.

3. За площ, място — който огражда нещо, разположен е, намира се около нещо. Оградните морета оказват благотворно влияние върху климата на страната [Корея] и икономическото ѝ развитие. Г. Костов и др., К, 35-36. Мощната снага на Рила.. изпъква рязко сред пръстеновидно разположените оградни котловини. М. Гловня и др., Р, 6. По величие и красота Которският залив се сравнява със залива на Рио де Жанейро. Оградните планински стени се спускат навред почти отвесно в морето. Л. Мелнишки, ПП, 155.

4. Остар. За растение, зеленчук — който се отглежда в зеленчукова градина; градински. Навеждам тука опис на даждиите в Турско. Десята част от сички оградни растения, кои съставляват предмет на търговията. ДЗ, 1868, бр. 16, 62. Салата оградна, зеле, зарзават. Т. Хрулев, КРЧР, 20.

Списък на думите по буква