ОГРА̀ДКА

ОГРА̀ДКА ж. Умал. от ограда (в 1 знач.); малка, ниска ограда. Девойката .. се упъти към задната градина; но на вратичката се спря, погледна любопитно-весело към младия монах, после изведнъж бързо прескочи оградката и се затича нататък. Ст. Дичев, ЗС I, 273. Из селото — шарени чешми, декоративни дръвчета покрай настланите улици, нови къщи с железни оградки. Ил. Волен, МДС, 29. Един килнат дървен кръст и една килната дървена оградка пазят тия печални гробове. Ив. Вазов, Съч. XVII, 38. На масата лежаха незапоените месингови парчета за оградката на парната машина. П. Проданов, С, 31.

Списък на думите по буква