ОГРАЖДАНЯ̀ВАНЕ

ОГРАЖДАНЯ̀ВАНЕ мн. няма, ср. Рядко. Разг. Отгл. същ. от огражданявам се. Много пъти Йовков идваше до невъздържаност .. към хора, които.. наблягаха на нуждата от огражданяване на нашата литература. Сб??СЕП, 369.

Списък на думите по буква