ОГРА̀ЖДАЩ

ОГРА̀ЖДАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от ограждам като прил. Само в съчет.: Ограждаща конструкция; ограждащо съоръжение. Техн. 1. Преградна обикн. стоманенобетонна стена в сграда, която огражда нейната площ или разделя отделни нейни части. Ограждащите конструкции очертават сградата и я разделят на стаи и етажи. В. Брънеков и др., СД, 14. След ядрен взрив незабавно се прекратява подаването на въздух в скривалището за 30-40 минути. .. След това се проверява състоянието на ограждащите конструкции на скривалището. Н. Иванов и др., ГО, 168.

2. Преграда, ограда, около нещо (обикн. строеж), която служи за предпазване или за прикриването му. Пластмасите дават възможност да се правят от тях ограждащи .. конструкции на сградите във вид на големи слоисти панели. ВН, 1959, бр. 2522, 2. Своевременно трябва да се поставят по тротоарите ограждащи съоръжения за предпазване на минувачите [от ледени висулки]. ВН, 1962, бр. 3244, 1.

Списък на думите по буква