ОГРАМОТЯ̀ВАНЕ

ОГРАМОТЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от ограмотявам и от ограмотявам се. — Устроихме школа за ограмотяване — .. Повече от 150 души се научиха да четат и пишат. Т. Кюранов, АП, 21. Повече от половината от населението е неграмотно, но в страната на древната сирийска култура днес се води борба за ограмотяване. В. Дойков, НС, 39. Голям Борован продължи ограмотяването си със завидно усърдие, още по-активно участвуваше в кръжочните занимания и политическите въпроси му ставаха все по-ясни. Д. Ангелов, ЖС, 380. Курс по ограмотяване.

Списък на думите по буква