ОГРА̀Н

ОГРА̀Н м. Диал. Ограда на голям селски двор.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква