ОГРАНИЧА̀ВАМ

ОГРАНИЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; огранича̀, ‑ѝш, мин.св. ‑ѝх, св., прех. 1. Представлявам предел, граница на някакво място, нечия площ по отношение на други неща; ограждам1. Около тази крепост [на десния бряг на Искъра] неведнъж са ставали боеве между българи и гърци. Може би затова долът, който ограничава крепостта от запад, се нарича "гръцки дол". Ст. Михайлов, БС, 153-154. Тя [изгорялата къща] имаше четири запустени стени, които ограничаваха остатки от пожар. П.Р.Славейков, ЦП II (превод), 135.

2. Рядко. Поставям преграда, граница, линия и под., за да отделя нещо (място, площ, предмет, текст и под.) от нещо друго. Ограничавам тревната площ от зеленчуковата с тел.Ограничавам чертеж с пунктирана линия.

3. С пряко или непряко доп. или обстоят. поясн. с предл. в, до. Приемам като граница, предели на нещо — пространство, период от време — мястото или времето, посочено от допълнението или обстоятелственото пояснение. Някога Розовата долина я ограничаваха в Казънлъшкото поле или най-много докъм Калофер и Карлово. Ст. Станчев, ПЯС, 22. Богословците,.., като сравняват непрестанно настоящето с вечността, ограничават го до една точка несъзрителна. Ч, 1870, бр. 2, 58-59. Това .. историческо разстояние .. обема цял един век.. В него ний ограничаваме първата част и първият том на Българската история, която днес .. издаваме. Г. Кръстевич, ИБ ч. I, 19.

4. Чрез някакви средства или действия създавам граница, предел, отвъд който някой, нещо не може да излезе, премине, да се разпростре и др. Отвред хора са завтекоха да помогнат, за да не са разпростре пожарът и по околните къщя; отсам пресякоха здания, оттатък събориха и сполучиха да ограничат огъня. Ил. Блъсков, ПБ III, 41. Оградата ограничава добитъка да не се разпръсне или загуби. // Представлявам предел, граница, отвъд която нещо не може да мине, проникне, стане. И защото хоризонтът е тесен, ограничава погледа. П. П.Славейков, Събр. съч. IV, 182. Никаква забрадка не ограничава черната ѝ коса. Ив. Вазов, Съч. IX, 206. Обр. — Ти можеш ли дори насън да допуснеш, че сме способни двамата на изневяра? — Може би, Милке, хълмовете са ограничили моята мисъл. Д. Вълев, Ж, 116.

5. Намалявам количеството на нещо което имам, вземам, с което разполагам и под. до определен размер, обикн. по някаква необходимост или за някаква цел. Ако .. излишно ограничаваме белтъчините, възниква психическа депресия. ПЗ, 1981, кн. 10, 8. Правителството е отредило комисия, която е натоварена да изработи проектът, чрез който да ограничи разноските на военното министерство. Хр. Ботев, Съч. 1929, 299. Ограничавам разходите си. Ограничавам храната си. // Стесн. Намалявам размера на някакви свои искания или чувства. Ако би българският народ ограничил своите требования само до Балканът, то,.., патриархът отдавна вече би го бла‑

гословил и с двете ръце; но той иска сичко, щото е българско. С, 1872, бр. 940, 313. Тоя народ [българският] не обича деспотизмът и неговото правителство е длъжно да ограничава своите страсти. Л. Каравелов, Съч. V, 98. Бъдете умерени в желанията си, ограничете надеждите си. Ч, 1870, бр. 2, 62. Ограничавам потребностите си.

6. Намалявам размерите, обхвата или времетраенето на някаква дейност, проява; стеснявам. Редица фабрики не можеха да намерят пласмент на стоките си и спряха производството.. Двете текстилни бяха много ограничили работата си. П. Спасов, ХлХ, 164. Пашата ограничавал наказателните си набези из Тракия и Беломорието, отбягвайки да се отдалечава от Одрин. В. Мутафчиева, КВ, 144-145. Той умееше да смекчава конфликтите, да ограничава нещастията в най-малките им размери. Й. Йовков, Ж 1930, 242. Вниманието бе насочено към това, дали има хубави роли, външна динамика, ефектни положения, интригуващо действие. .. Самите автори, особено по-посредствените, доброволно се подчиниха на тези изисквания и ограничиха своите художествени търсения. Т, 1954, кн.7, 7. △ Ограничавам властта на някого.Ограничавам опасността от пожари. Ограничавам военната служба до две години. // Намалявам степента, възможностите на някаква дейност, проява, явление. Бинтоването не трябва да ограничава подвижността на ръката и нормалното кръвообращение. Ем. Жечев, Б, 54. Есесовецът се бореше отчаяно — на живот и смърт, но тясната дупка, в която се беше пъхнал, ограничаваше движенията му. П. Вежинов, НС, 100.

7. Обикн. несв. Определям, въвеждам правила или забрани, според които някой не може да върши нещо. Кралев беше лекар и беше свикнал да ограничава хората. А. Наковски, МПП, 231. — Захващате да се налагате, да ограничавате — тук стой, там няма да ходиш, тоз няма да гледаш, с онзи няма да говориш. Й. Йовков, ЧКГ, 21. Ония, които твърдят, че нашият народ е демократичен, не тряба да са слепи и за смисъла на тоя му демократизъм: ограничение за себе си и отваряне път на онова, което е свише него..; демокрация на родители, които ограничават себе си — за чедото. П.П.Славейков, Събр. съч. VII, 29-30. Като гледаме да ги ограничаваме [децата], да внимаваме, щото духът им да бъде пак жив. У, 1871, бр. 20, 314. // Създавам забрани, с които намалявам възможността за някаква дейност, проява, назована от следв. съществително. — Никой няма право да ограничава свободата на другия. М. Грубешлиева, ПИУ, 97. Александър на втория събор против богомилите .. ограничил гражданските права на евреите с грамота. Ив. Вазов, Съч.XX, 194. Около 8 000 духовни лица в Англия са отправили едно прошение до владиците си, в което ги молят да поддържат в Британскийт парламент такива закони, които ограничават продажбата на опивателните пития. ИЗ 1877, 1881, 352. Но колкото се отнасяше до емигрантите, то [правителството] не искаше по никой начин да ограничи прибежището, което България им бе дала като свободна страна. С. Радев, ССБ I, 434.

8. Прен. За мисъл, чувство, възглед — преча на някого или въздържам, спирам някого да действа свободно в дадена област, като правя възможни само част от проявите му. Свободна воля няма! Все едно дали научни закони, природни, обществени, дали някакви предразсъдъци и суеверия ограничават човека. Ем. Станев, ИК I и II, 72. На чужбина не е ходил и не желае;.. Един странен каприз на човек, когото инстинктите в нищо не ограничават. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 69-70. ограничавам се, огранича се страд. Тука се простира плодородна,.. и безсенчеста равнина,..: на север се ограничава от Средня гора. Г. Бенев, БК (превод), 45. Днешното управление не е добро: правят се гешефти, ограничава се свободата на народа. Т. Влайков, Съч. III, 291. Дневната нужда от сол е 10-15 г, но тъй като организмът си набавя сол чрез различни продукти, вносът на сол в храната трябва да се ограничи на 5-6 г дневно. Л.Петров и др., БНЦ, 109.

ОГРАНИЧА̀ВАМ СЕ несв.; огранича̀ се св., непрех. 1. Ставам с по-малък брой, обхват, степен; стеснявам се, намалявам. Родният край не го влечеше така силно. Е, вълнуваха го някои спомени. Разтърсваха го, но те все по̀ се ограничаваха, намаляваха, отслабваше силата им. Ст. Даскалов, СЛ, 21. Аскарян дошъл до неочакван извод: ако лъчът притежава достатъчна мощност, той може така рязко да измени свойствата на средата, че да престане да се разширява, сякаш .. се е ограничил. НТМ, 1967, кн. 225, 31.

2. Намалявам количеството на нещата, които придобивам, имам, консумирам и под. независимо от желанието си (обикн. по някаква необходимост или за някаква цел). Колкото и да се ограничаваше, тя не можа да спести потребната сума. Ст. Чилингиров, РК, 271. Колко от жените и мъжете у нас, които не искат да имат деца или се ограничават с едно-две деца, колко от тях са изпълнили някаква особена мисия в живота си? Г. Джагаров, КЖ, 84.

3. С непряко доп. или обстоят. поясн. с предл. до, в, с. Простирам се, проявявам се само в размера, границите, мястото, посочени от допълнението или обстоятелственото пояснение. Най-първо Кръстю се смути, ала след това видя, че тия хора тук си говорят изобщо така, направо, и се усмихна; но и тоя път усмивката му се ограничи са

мо до устните. Ст. Дичев, ЗС I, 234. — Най-важното ни действие ще бъде това, ако сполучим да действуваме по такъв начин, че да смутим неприятеля още в началото на борбата.. Това важно обстоятелство ние не можем да достигнем, ако действията ни се ограничават само в едно място, в един град или пункт. Л. Стоянов, Б, 102. Въстанието са не ограничава само в Меткович. Хр. Ботев, Съч. 1929, 324. Но деятелността на Кирила и Методия са не ограничила само с Велеград. КМБП, 1875, 52. // Простирам се, насочвам усилията си само върху явленията, дейността, посочени от допълнението. Той [Лукан] съкрати до минимум теоретичните разсъждения и се ограничи върху фактите. Д. Димов, Т, 230. На работа в турско Гоце се ограничаваше да беседва по цели нощи единствено с най-будните членове на съзаклятието. П. Яворов, Съч. II, 235. Человек, в издирванията си върху истината, може да ся ограничи само в изучението на предметите, които го окружават.Ч, 1870, бр. 6, 164. Ще се огранича само с още един пример, с една песен, в която това стремление към завършеност е постигнато от страна на народния певец. П. П.Славейков, Събр. съч. VI, 77-78. // Съставен съм, състоя се само от обектите, проявите, посочени от допълнението; изчерпвам се. Всичката негова литературна начетеност се ограничава с тоя роман. Ив. Вазов, Съч. XXVII, 32. — Ти се залови за теорията .. Всичко би било по-леко, ако работата се ограничаваше в един частен случай. Но това е философия. Д. Фучеджев, Р, 297. Сичко младо и честно.. поздравляваше от сърце и душа борците на свободата. От най-напред работата са ограничаваше само в пламенни възхищения. З. Стоянов, ЗБВ I, 167. Тутакси ся завтече в къщата на този злочестник, без да ся грижи ни най-малко за своята къща (в която ся и ограничаваше всичкото му имущество). П.Р.Славейков, ПИ, 32.

Списък на думите по буква