ОГРАНИЧЀНИЧЪК

ОГРАНИЧЀНИЧЪК, ‑чка, ‑чко, мн. ‑чки, прил. Умал. от ограничен. Един депутат, доста ограниченичък, който винаги се поздравляваше с весели шушуканета и хиленета, когато станеше да говори,.., каза: — Знайте, господа, че на моите рамене стоят 40 000 земледелци с воловете си и магаретата си! Ив. Вазов, Съч.XVI, 89-90.

Списък на думите по буква