ОГРАНИЧЀНО

ОГРАНИЧЀНО. Нареч. от ограничен (във 2, 3 и 6 знач.). Според днешните наши разбирания това било живот ограничен и изостанал, но във времената, за които става дума, хората все още не се досещали, че живеят ограничено и изостанало. А. Гу‑

ляшки, ДМС, 126. — Аз мисля по-ограничено. Д. Фучеджиев, Р, 143. У нас етернитът все още ограничено се използува. ОФ, 1960, бр. 4789, 2.

Списък на думите по буква