ОГРАНИЧЀНОСТ

ОГРАНИЧЀНОСТ, ‑тта̀, мн. (рядко) ‑и, ж. 1. Само ед. Качество на ограничен. Въпреки своята ограниченост законът за премахване на крепостното право създал условия за развитие на капиталистическото стопанство в Русия. Ист. VIII кл, 97. Няма да наречем решителен човека, който не е способен да изпита някакви съмнения поради ограниченост на своя кръгозор и недостатъчно мислене. Псих. X кл., 153-154. Учителят отначало кима с глава,.. а после смръщва вежди: " Допълнителна литература не сте ли чели? Не зная докъде ще стигнете с тая ваша ограниченост и тесногърдие!" О, 1977, кн.10, 5. Кой не е виждал таквизи хора, които са прекарали младостта си, без да са ся трудили.. .. Ограниченост в умът и лишение от най-маловажните сведения присрамват ги на всякой разкрач. Пч., 1871, кн. 11, 31. Духовна ограниченост. Тематична ограниченост. Ограниченост на тираж. Ограниченост на размерите на площ.

2. Рядко. Книж. Ограничение (във 2 знач.). Тя [поезията] освобождава формата от известни ограничености, които биха осакатявали обемното съдържание. Г. Бакалов, Избр. пр, 370.

3. Рядко. Книж. Духовно, интелектуално ограничено лице; бездарник, бездарност. Тоя свой вкус той прояви и в армията, която освободи от редица опитни и способни военачалници, на мястото на които издигна неподлежащи на развитие ограничености. Д. Казасов, ВП, 588. В природата.. всичко е възможно. Защото природата не е учебник по логика. И оставя на ограничеността да си мисли щото ѝ е угодно. П.П.Славейков, Събр. съч. V, 41.

Списък на думите по буква