ОГРЀБВАНЕ

ОГРЀБВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от огребвам и от огребвам се; изгребване.

Списък на думите по буква