ОГРИБА̀Ч

ОГРИБА̀Ч м. Диал. Инструмент, с който се заглаждат отвътре дъгите на каца, бъчва.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква