ОГРИГО̀РЧВАНЕ

ОГРИГО̀РЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огригорчвам се; вдървяване.

Списък на думите по буква