ОГРО̀БВАНЕ

ОГРО̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от огробвам и от огробвам се; загробване.

Списък на думите по буква