ОГРО̀МНО

ОГРО̀МНО. Остар. Книж. Нареч. от огро̀мен; в голяма степен, извънредно много. Тъ [Патриаршията] прибърза да проводи в Охрид великий си архимандрит .., да прибере уж митрополитовите вещи и да види сметките му, тъй като в Цариград бяха го огромно задължили с дългове. К. Шапкарев, МЖБМ, 20.

Списък на думите по буква