ОГРУ̀БВАНЕ

ОГРУ̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл.същ. от огрубвам; погрозняване, огрозняване, огръдване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква