ОГРУБЯ̀ВАНЕ

ОГРУБЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от огрубявам1 и от огрубявам се; загрубяване1.

ОГРУБЯВАНЕ

ОГРУБЯВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от огрубявам2; загрубяване2. Отрицателните прояви,.., огрубяване и нетърпимост са така обилни в нашата малка страна, че болка и мъка свиват сърцето ни и престъпление е да се мълчи. Ас.Златаров, Избр.съч.II, 186. Заедно с това огрубяване на нравите му [на народа] ся пъхнали и татарските им разправи в руските съдилища. Д. Душанов, ИПХЧ, 223-224.

Списък на думите по буква