ОГРУ̀ДКИ

ОГРУ̀ДКИ мн. Диал. Остатъци, огризки (в 1 знач.). В лаврата .. ни наложиха епитимия ‑.. Никой да не говори с нас и в трапезарията на обед и вечер да се храним с огрудките. Ем. Станев, А, 83.

Списък на думите по буква