ОГРУ̀ХВАНЕ

ОГРУ̀ХВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от огрухвам и от огрухвам се; очукване.

— От Н.Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква