ОГРУХВА̀Ч

ОГРУХВА̀Ч м. Техн. Част от вършачка, комбайн, която доочиства оронените зърна от люспите, осилите, плявата. Огрухвачът [на вършачка] служи за допълнителна обработка на зърното. Главната му задача е да груха (отделя) здраво съединената със зърното люспа или осил. М.Дуковски и др., СМ, 337. Дясната част на барабана [на комбайн] има профилирани лопатки, които размесват масата и я повдигат отдолу .. по направление към огрухвача. М. Дуковски и др., СМ, 463.

Списък на думите по буква