ОГРЪ̀ДНА

ОГРЪ̀ДНА. Вж. огръдвам.

Списък на думите по буква