ОГРЯ̀ВА

ОГРЯ̀ВА ж. Диал. 1. Огрев, отопление; огрявка. Върбова огрева и зетова нарана. Погов., СбНУ XLIX, 673. Обр. Зятева огрява — връбови дръва. Погов., Н. Геров, РБЯ III, 334.

Списък на думите по буква