ОГРЯ̀ВАНЕ

ОГРЯ̀ВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от огрявам1, огрява ме и от огрявам се. При разположение на пояса [залесителния] в направление от север към юг или близо до това направление, където условията на огряването ще бъдат приблизително еднакви и от едната, и от другата страна .., се взема предвид преобладаващата посока на зимните снежни виелици. М.Мичев и др., З, 147.

ОГРЯ̀ВАНЕ

ОГРЯ̀ВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от огрявам2; изгряване1, грейване. Огряване на слънцето.

Списък на думите по буква