ОГРЯ̀ВКА

ОГРЯ̀ВКА, мн. огрѐвки, ж. Диал. Огрев, отопление; огрява. Обр. Аз вървях дълбоко замислен върху съдбата на тоя самоволен изгнаник;.. въз тая непозната .. вечна скръб, лишена от милувките на любовта, от огревките на надеждата. Ив. Вазов, Съч. IX, 130.

Списък на думите по буква