ОГУ̀ЖДАНЕ

ОГУ̀ЖДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огуждам и от огуждам се; слагане, туряне, гуждане.

Списък на думите по буква