ОГУ̀ЗЦИ

ОГУ̀ЗЦИ мн. Остар. Огузи. От тях [западните турци] произлязоха три племена: .. огузци, селджуци и османци. С. Бобчев, СОИ (превод), 8.

Списък на думите по буква