ОГУРЯ̀ВАНЕ

ОГУРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от огурявам се; навикване, привикване, приучаване, алащисване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква