ОГЪВА̀ЕМ

ОГЪВА̀ЕМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който може да се огъва, който има свойството, качеството да се огъва (в 1 и 2 знач.). Трябва да се провери опитно доколко този вид стъкло е огъваемо. Огъваем елемент.

2. Прен. Който може да се огъва (в 8 знач.); неустойчив. Когато Лиля бащин праг прекрачи / срещу самия вятър на века, / смутена, изненадана разбра, че / е много крехка нейната ръка, / че слаб ѝ е духът и огъваем. Бл. Димитрова, Л, 54.

Списък на думите по буква