ОГЪ̀ЗВАНЕ

ОГЪ̀ЗВАНЕ ср. Простонар. Грубо. Отгл. същ. от огъзвам и от огъзвам се; гъзене, изгъзване, надупване, издупване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква