ОГЪ̀НА

ОГЪ̀НА1. Вж. огъвам1 и огънувам.

ОГЪ̀НА

ОГЪ̀НА2. Вж. огъвам2.

ОГЪ̀НА

ОГЪ̀НА3. Вж. огъвам3.

Списък на думите по буква