ОГЪ̀НУВАНЕ

ОГЪ̀НУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от огънувам и от огънувам се; огъване1.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква