ОГЪ̀РДЯМ

ОГЪ̀РДЯМ, ‑яш, несв.; огъ̀рдя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. Загрозявам1; вгрозявам, погрозявам. Хай ти пиле, пиле соколово, / ти да пойдеш в моите двори, / да ми видиш моите равни двори../ как са .. / двори огърдени / трева обрастени. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 333. огърдям се, огърдя се страд.

ОГЪ̀РДЯМ СЕ несв.; огъ̀рдя се св., непрех. Диал. Погрознявам; загрозявам се, вгрозявам се.

Списък на думите по буква