ОГЪ̀РЛЯМ

ОГЪ̀РЛЯМ, ‑яш, несв.; огъ̀рля, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. Загърлям (в 1 знач.). Механизаторите.. окопаха и огърлиха шестдесет декара картофи и четиридесет декара домати с машини. ВН, 1960, бр. 2769, 1. огърлям се, огърля се страд.Де, бряааа — провикна се ергенаш — ха така де... И като заиграят ония ми ти мотики, копнат веднъж-дваж, позагребат пръст и буйналите, току да цъфнат картофи се огърлят. Кр. Григоров, Н, 64.

Списък на думите по буква