ОГЪ̀РЛЯНЕ

ОГЪ̀РЛЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от огърлям и от огърлям се; загърляне.

Списък на думите по буква