ОГЪ̀РНА

ОГЪ̀РНА. Вж. огръщам и огъртам.

Списък на думите по буква