ОГЪ̀РТАНЕ

ОГЪ̀РТАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от огъртам и от огъртам се; загръщане, огръщане.

Списък на думите по буква