ОДАЀШЕН

ОДАЀШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Остар. и диал. За взаимоучителното обучение у нас през Възраждането — който се провежда след началния му етап в одая (в 5 знач.). Изучи Колчо в школото всичките таблици.. влезе и в одаята при главния даскал Филип и най-после свърши и одаешното учение. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 172.

Списък на думите по буква