ОДАРЀН

ОДАРЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който притежава някаква дарба; надарен, даровит, талантлив, способен. Замина и не се върна вече и нашият млад приятел Неделчо Василев, един извънредно одарен младеж с бъдеще на голям артист. К. Константинов, ППГ, 232. Завършил висше образование в чужбина, безспорно богато одарен мъж, той бе обърнал гръб на бляскавата кариера. Д. Спространов, С, 201.

Списък на думите по буква