ОДАРЀНОСТ

ОДАРЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на одарен; надареност, даровитост, дарба, дарование, талант, способност. Възможността да се създават.. високопълноценни произведения на изкуството.. е в зависимост .. от личните качества, от степента на актьорската одареност, от светогледа на изпълнителя. Н. Лилиев, Съч. III, 303-304. Хор "Гусла" е великолепно свидетелство за одареността на нашия народ.

Списък на думите по буква