ОДВА̀Ж

ОДВА̀Ж нареч. Остар. и диал. На два пъти. Толкова дебело дърво одваж го пресече. Н. Геров, РБЯ III, 337.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква