ОДЕБЕЛЀЯ

ОДЕБЕЛЀЯ. Вж. одебелявам1.

Списък на думите по буква